Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
isletme.biibf.comu.edu.tr

Ana Bilim Dalı Başkanı

1.