Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
isletme.biibf.comu.edu.tr

İdari Personel

Özlem MUTLU

İşletme Bölüm Sekreteri

ozlm2017gmail.com

Tel: 0286 335 87 40 / 1273