Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
isletme.biibf.comu.edu.tr

İşletme Bölümü Mezun Komisyonu Mezun Buluşması Toplantısı

Toplantı, Teams programı üzerinden 28 Ekim 2022 tarihinde 20:00-21:15 arasında online şekilde gerçekleşmiştir.

Toplantı, mezunlarımıza hazırlanan afişin akademisyenlerin ve bölümün sosyal medya gruplarında ve Telegram mezun grubunda duyurulması ile ilan edilmiştir.

Toplantının amaçları:

- Mezunlarla görüş alışverişinde bulunmak

- Mezunların kendi aralarındaki ve bölüm akademisyenleri ile olan iletişimlerini güçlendirmek