Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
isletme.biibf.comu.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcıları

                                                                    İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı                                                                      

Yrd.Doç.Dr. Erdal AYDIN

 

İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr.Orkun GÖKTEPE