Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
isletme.biibf.comu.edu.tr

Bölüm Başkanının Mesajı

İş dünyasında ve ekonomide hem küresel çapta hem de ülkemiz ölçeğinde yaşanan gelişmeler, teknolojide ve sosyal hayatta yaşanan dönüşümlerin de etkisiyle işletme eğitimini özel bir yere taşımıştır. Ortaya çıkan yeni iş modelleri ve gelişmeleri takip etme gerekliliği, işletmelerin başarılı olması için bu iş modellerini anlayacak teorik alt yapıya sahip, aynı zamanda uygulamada da söz konusu modelleri geliştirip verimliliği arttırabilecek, değişime uyum sağlayan yöneticilere olan gereksinimi arttırmıştır.
İşletme bölümümüz farklı alanlarda uzmanlaşmış kadrosuyla otuz yıla yaklaşan eğitim-öğretim hayatında hem özel sektörde hem kamu sektöründe bahsi geçen gereksinime cevap verecek yönetici adaylarını yetiştirmektedir. Yönetim ve organizasyon, muhasebe finansman, üretim yönetimi ve pazarlama, sayısal yöntemler ile kooperatifçilik anabilim dallarında okutulan dersler, bölüm öğrencilerinin işletme yönetiminin fonksiyonlarını öğrenmelerini sağlarken, liderlik becerilerini ve girişimcilik ruhunu da geliştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm her yıl, Endüstri 4.0 çağının gereği teknik ilerlemeleri işletmenin misyon, vizyon ve hedeflerine entegre etme konusunda ilgili birimleri yönetme kabiliyetine sahip, doğru kaynakları en verimli şekilde kullanarak her an artan rekabette söz sahibi olabilecek, sürdürülebilir iş modelleri geliştirebilen, problem çözme odaklı olmaları için eğitim verdiği öğrencilerini iş dünyasına kazandırmakla gurur duymaktadır.
Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası fark yaratmaları için teorik bilgilerini uygulamada gösterebilecekleri staj veya simülasyon programları, aynı zamanda yabancı dil, iletişim, bilgisayar, veri analizi gibi becerilerini arttıracak farklı destek eğitimler geliştirilmektedir. Ders programları ve diğer destek eğitimler, tüm bölüm faaliyetleri gibi, üniversitemizce belirlenen kalite standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
İşletme bölümü öğrencilerimizin “iş insanı” olmalarından önce topluma faydalı “insanlar” olmaları gerek idari kadromuz gerek akademik personelimiz için oldukça hassas bir konudur. İnsan haklarına ve özgürlüklerine saygılı, çevre konularına duyarlı, kültür, din gibi konularda başkalarının hassasiyetlerini anlayabilecek ve gereken özeni gösterecek bireyleri topluma kazandırmak bizler için mezunlarımızı uluslararası bir şirketin üst düzey yöneticisi veya bir kamu kurumunun müdürü olarak görmemiz kadar önem taşımaktadır.
İşletme bölümü akademik ve idari kadrosu olarak mezunlarımızın hem hayattaki hem kariyerlerindeki başarılarının bölümümüzün gerçek kalite göstergesi olduğu bilinci ile her geçen gün öğrencilerimiz için daha fazlasını yapma arzusu ile kamçılanıyor, sürdürebilir bir geleceğin mimarları profesyonel yöneticiler, girişimciler ama her şeyden önce işinde yetkin topluma faydalı “insanlar” yetiştirmenin hazzını yaşıyor, bu hazzı her geçen yıl ailemize katılan yeni öğrencilerimiz, aileleri ve yeni paydaşlarımızla daha da yüksek seviyelere çıkarmayı diliyoruz.
Prof.Dr. Nazan YELKİKALAN
İşletme Bölüm Başkanı

BAĞLANTILAR