Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
isletme.biibf.comu.edu.tr

İşletme Bölüm Başkanlığı

İşletme Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nazan YELKİKALAN